ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง

ประกาศวันที่ 14/07/2564 - 470 views

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลัง