ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศวันที่ 15/06/2564 - 205 views

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและบริการวิชาการ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์