ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ประกาศวันที่ 10/06/2564 - 103 views

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน