ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศวันที่ 01/04/2563 - 245 views

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสบความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ