ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศวันที่ 04/02/2563 - 142 views

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการ