ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวันที่ 25/09/2562 - 256 views

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ