ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันที่ 07/05/2562 - 292 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ) ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สังกัดสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ