ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 14/06/2567 - 3,875 views

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย