สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศวันที่ 13/06/2567 - 2,796 views

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๒๘ (พ) และตำแหน่งเลขที่ ๒๙ (พ)

เอกสารแนบ

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา