ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์การศึกษาพิเศษ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 04/06/2567 - 3,796 views

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์การศึกษาพิเศษ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารแนบ

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์การศึกษาพิเศษ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย