ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม

ประกาศวันที่ 29/05/2567 - 689 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม