รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประกาศวันที่ 16/05/2567 - 443 views

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม