ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประกาศวันที่ 09/05/2567 - 669 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการโรงแรม สังกัดคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม