ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศวันที่ 27/02/2567 - 1,101 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์