ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกาศวันที่ 19/02/2567 - 450 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม