ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

ประกาศวันที่ 29/11/2566 - 862 views

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา