ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศวันที่ 28/11/2566 - 209 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งอาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ