ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป

ประกาศวันที่ 28/11/2566 - 8,022 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานทั่วไป