ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย)

ประกาศวันที่ 23/11/2566 - 303 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย)

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย)