อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559

ประกาศวันที่ 17/08/2559 - 1,965 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 วิทยากร โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น