โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรม เอ - สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 30/07/2559 - 1,811 views

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรม เอ - สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จังหวัดเชียงราย