โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรม เอ - สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จังหวัดเชียงราย Part 3

ประกาศวันที่ 30/07/2559 - 1,698 views

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 30-31 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรม เอ - สตาร์ ภูแล วัลเลย์ จังหวัดเชียงราย