การประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองบริหารงานบุคคล

ประกาศวันที่ 27/06/2559 - 1,803 views

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองบริหารงานบุคคล วันที่ 24 มิ.ย. 2559 โดย นายกวินทร์ วิชาลัย นักวิชาการประกันคุณภาพ จากกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล