อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

ประกาศวันที่ 10/06/2559 - 1,605 views

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมณีไตรรงค์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย