มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานด้านนิติกร ณ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ 02/06/2559 - 1,864 views

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานด้านนิติกร ณ กองบริหารงานบุคคล