จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบประเมินค่างานและการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน"

ประกาศวันที่ 21/03/2559 - 968 views

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบประเมินค่างานและการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน"