มุทิตาจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2557

ประกาศวันที่ //543 - 1,691 views

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย