กิจกรรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศวันที่ //543 - 1,989 views

กิจกรรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องมณีไตรรงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 และห้องเอื้องสายหลวง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย