กิจกรรมงานทอดกฐิน มร.ชร. ประจำปี 2556

ประกาศวันที่ //543 - 1,930 views

กิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี มร.ชร. จัดขึ้น ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ณ พุทธสถานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย