กิจกรรมงานวันเกษียณ ประจำปี 2556

ประกาศวันที่ //543 - 1,823 views

กิจกรรมงานวันเกษียณ ประจำปี 2556 ณ หอประชุม กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย