กิจกรรมงานวันเกษียณ ประจำปี 2556

ประกาศวันที่ //543 - 2,012 views

กิจกรรมงานวันเกษียณ ประจำปี 2556 ณ หอประชุม กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย