ป๋าเวณี สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศวันที่ //543 - 1,890 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงาน ป๋าเวณี สูมาคารวะ สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 11 เมษายน 2556