ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศวันที่ //543 - 1,822 views

กิจกรรม การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ อาคาร VISITOR มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย