14 กุมาพันธ์ "วันราชภัฏ" ประจำปี 2556

ประกาศวันที่ //543 - 1,310 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมงาน 14 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาราชภัฏ ประจำปี 2556 ณ หอประชุมแห่งใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย