กิจกรรม งานเกษียนประจำปี 2555

ประกาศวันที่ //543 - 1,402 views

ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมงานเกษียนอายุข้าราชการและลูกจ้างประำจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555