ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศวันที่ //543 - 1,599 views

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมณีไตรรงค์และห้องเอื้องรสสุคนธ์ อาคาร Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย