ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2555

ประกาศวันที่ //543 - 2,224 views

พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2555 วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย