ทำบุญสำนักงานอธิการบดี

ประกาศวันที่ //543 - 1,621 views

พิธีทำบุญสำนักงานอธิการบดี วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย