ปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2555

ประกาศวันที่ //543 - 1,927 views

ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2555 วันที่ 10 เมษายน 2555 ณ สวนราษฎร์ปิติและสวนไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย