นักศึกษา รปศ.วิทยาเขตเชียงคำ มาศึกษาดูงาน

ประกาศวันที่ //543 - 1,694 views

นักศึกษา รปศ.วิทยาเขตเชียงคำ มาศึกษาดูงานที่กองบริหารงานบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องเอื้องสายหลวง อาคาร Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย