ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศวันที่ //543 - 1,769 views

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องมณีไตรรงค์และห้องเอื้องรสสุคนธ์ อาคาร Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย