วันราชภัฏ ประจำปี 2555

ประกาศวันที่ //543 - 1,777 views

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนราษฎร์ปิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย