พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศวันที่ //543 - 1,473 views

โครงการอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2554 วันที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องมณีไตรรงค์ อาคาร Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย