ความเข้าใจเพื่อนบ้านต่างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร 7

ประกาศวันที่ //543 - 1,570 views

โครงการอบรมผู้บริหาร หลักสูตร ความเข้าใจเพื่อนบ้านต่างวัฒนธรรมสำหรับผู้บริหาร 7 (การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์) วันที่ 11 มกราคม 2555 ณ ห้องมณีไตรรงค์ อาคาร Visitor Center มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย