โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการเพิ่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯ ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจฯ 20-21 ม.ค. 67

ประกาศวันที่ 20/01/2567 - 740 views

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการเพิ่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ฯ ณ ห้องเฮอริเทจ บอลรูม โรงแรมเฮอริเทจฯ เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2567