โครงการอบรมสัมนา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 27-28 ส.ค. 65 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮนาล แอนด์ คอนเวนชั่น part-2

ประกาศวันที่ 29/08/2565 - 537 views

กองบริหารงานนบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมสัมนา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮนาล แอนด์ คอนเวนชั่น