กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหอปรัชญา 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9

ประกาศวันที่ 30/03/2564 - 1,290 views

กองบริหารงานบุคคลจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมหอปรัชญา 1 หอปรัชญารัชกาลที่ 9