โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ประกาศวันที่ 26/02/2563 - 1,307 views

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 3 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดย คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ