โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 – 31 ส.ค. 2018 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 31/08/2561 - 1,158 views

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน รุ่นที่ 2 วันที่ 30 – 31 ส.ค. 2018 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีคุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา