การประชุมสัมนา หลักสูตร บูรณาการศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 26/03/2562 - 1,405 views

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมสัมนา หลักสูตร บูรณาการศาสตร์การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องสีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยวิทยากร ช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดี และช่วงบ่าย นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ