โครงการปฐมนิเทศบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

ประกาศวันที่ 27/08/2561 - 1,370 views

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย
สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่
ภาพกิจกรรม Part1
ภาพกิจกรรม Part2